Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας & Ευεξίας
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού
Γεωπονίας,Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης
ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Επικοινωνία

Ακριτών και Θράκης 4
56430 , Σταυρούπολη
Τηλ: 2310 656 146
Fax : 2310 656 181

Contacts

Akriton & Thrakis 4
56430 Stavroupoli Thessaloniki
Tel : +30 2310656146
Fax : +30 2310656 181