Οι Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν οποιουδήποτε τύπου άδεια (Κανονική, Ειδική, Ειδικού σκοπού, Σχολικής επίδοσης, Αιμοδοτική κ.λ.π. ), θα πρέπει να ενημερώνουν με email την γραμματεία του Ε.Κ τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα.

Μαζί με την αίτηση θα πέπει να προσκομίζετε ηλεκτρονικά και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, (Υπεύθυνη Δήλωση, Ιατρική γνωμάτευση κ.λ.π.). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνία με την Γραμματεία του Ε.Κ. στο email gram@ek-stavroup.eu ή στο τηλέφωνο : 2310 656146

Νομοθεσία, Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις