Αλλαγή της Αρχής Χρονοσήμανσης για τις ψηφιακές υπογραφές

αναρτήθηκε σε: Ενημέρωση | 0

Όπως πιθανώς έχετε ήδη ενημερωθεί με email από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου, στις 15-1-2021 αντικαθίσταται ο σύνδεσμος χρονοσήμανσης που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή με την οποία υπογράφετε ψηφιακά τα έγγραφά σας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ρυθμιστεί κατάλληλα η εφαρμογή αυτή ώστε να χρησιμοποιεί το νέο σύνδεσμο. Στο email που πιθανώς παραλάβατε από την ΑΠΕΔ υπάρχουν σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία αυτή, για δική σας διευκόλυνση όμως, έχει δημιουργηθεί ένας σύντομος οδηγός για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Μετά τις 15-1-2021 δε θα είναι δυνατό να υπογράψετε ψηφιακά έγγραφα αν δε ρυθμίσετε κατάλληλα την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Ο επισυναπτόμενος οδηγός έχει τα βήματα για τη ρύθμιση των εφαρμογών JsignPDF και Adobe Acrobat Reader DC. Αν χρησιμοποιείτε κάποια άλλη εφαρμογή θα πρέπει να κάνετε σε αυτήν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Οι οδηγίες της ΑΠΕΔ είναι εδώ:

http://www.aped.gov.gr/nea/66-new-timestamp.html
[pdfjs-viewer viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://ek-stavroup.eu/website/wp-content/uploads/2021/01/Οδηγίες-για-ρύθμιση-της-Αρχής-Χρονοσήμανσης.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 search_term=”” ]