Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων από 8/2/2021

αναρτήθηκε σε: Ανακοινώσεις, Ενημέρωση | 0

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 8-2-2021 τα Λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), καθώς και τα Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις θα λειτουργήσουν εξ αποστάσεως με τηλεκπαίδευση
Στα πλαίσια αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, το Εργαστηριακό Κέντρο Σταυρούπολης θα παρέχει για τους μαθητές Τηλεκπαίδευση, για τα εργαστηριακά μαθήματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο του καθηγητή και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους καθηγητές.