Αναβολή Συνεδρίασης Ε.Κ. 26-2-2021

αναρτήθηκε σε: Ανακοινώσεις, Ενημέρωση | 0

Κατόπιν αποστολής της υπ’ αριθμ. 22434/ΓΔ4/25-02-2021 Υ. Α., που αφορά την τροποποίηση της υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/20-01-2021 Υ.Α

   με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»,

   σας ενημερώνουμε ότι η σημερινή προγραμματισθείσα έκτακτη ειδική συνεδρίαση

                        ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

   Και θα ενημερωθείτε με νέο μήνυμα για την πραγματοποίηση της.

   Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση.

   Ο Διευθυντής

   ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

[pdfjs-viewer viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://ek-stavroup.eu/website/wp-content/uploads/2021/02/Αριθμ.-22434-ΓΔ4.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 search_term=”” ]