Συνεδρίαση Ε.Κ. Σταυρούπολης 30-06-2020 “Λήξη διδακτικού έτους 2019-2020”

αναρτήθηκε σε: Ανακοινώσεις, Ενημέρωση | 0

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  του Ε.Κ. Σταυρούπολης  να προσέλθουν σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 30-06-2020 και ώρα 18:15, στη Βιβλιοθήκη του συγκροτήματος, με θέμα: «Λήξη διδακτικού έτους 2019-2020» Ο Διευθυντής του … Συνεχίζεται

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής

αναρτήθηκε σε: Ενημέρωση | 0

Από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09.00 έως και την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020 και ώρα 23.59 λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου η εφαρμογή e-εγγραφές για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε … Συνεχίζεται

Εγκύκλιοι μετατάξεων εκπαιδευτικών

αναρτήθηκε σε: Ενημέρωση | 0

Με το παρόν σας διαβιβάζουμε τις αρ. πρωτ. 59720/Ε2/20-05-2020 (ΑΔΑ: 6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ) και 59779/Ε2/20-05-2020 (ΑΔΑ: 9Τ0Υ46ΜΤΛΗ-5Μ9) εγκυκλίους μετατάξεων, καθώς και την αίτηση μετάταξης σε επεξεργάσιμη μορφή (αφορά μόνο την πρώτη εγκύκλιο), προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς σας σχετικά. Τέλος, προς … Συνεχίζεται

Eκτακτη συνεδρίαση, Δευτέρα 25-05-2020 και ώρα 17:30

αναρτήθηκε σε: Ανακοινώσεις, Ενημέρωση | 0

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του Ε.Κ. Σταυρούπολης να προσέλθουν σε έκτακτη συνεδρίαση,την Δευτέρα 25-05-2020 και ώρα 17:30, στο Αμφιθέατρο του συγκροτήματος, με θέμα:«Τροποποίηση αναθέσεων μαθημάτων» Ο Διευθυντής του Ε.Κ. Αστέριος Σαμαράς … Συνεχίζεται