Ενημέρωση ως προς τις βεβαιώσεις μετακίνησης

αναρτήθηκε σε: Ενημέρωση | 0

Σας ενημερώνουμε ότι σε προηγούμενο email μας, σας έχουν σταλεί νέες βεβαιώσεις μετακίνησης για τους Διευθυντές όλων των σχολείων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (επισυνάπτεται), όσες βεβαιώσεις είχαν εκδοθεί πριν τις 15-2-2021 παύουν να ισχύουν.

Οι Διευθυντές των σχολείων, στα οποία γίνεται δια ζώσης εκπαίδευση, θα πρέπει να εκδώσουν νέες βεβαιώσεις για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο τους, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται ποιες ημέρες και ώρες θα πρέπει να μετακινούνται προς και από το σχολείο, σύμφωνα πάντα με τη σχετική εγκύκλιο. Προφανώς για τα σχολεία (Λύκεια-ΣΜΕΑΕ) που λειτουργεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση δε θα εκδοθούν βεβαιώσεις. Για δική σας διευκόλυνση, επισυνάπτουμε ένα πρότυπο βεβαίωσης.