ΕΠΕΙΓΟΝ – Ενημέρωση για αλλαγή συνδέσμων στο Webex

αναρτήθηκε σε: Ενημέρωση | 0

—– Προώθηση μηνύματος από “ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” 

<mail@dide-v.thess.sch.gr> —–

  Ημερομηνία: Sun, 15 Nov 2020 21:12:41 +0200

         Από: “ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” <mail@dide-v.thess.sch.gr>

        Θέμα: [schoolsb-v] ΕΠΕΙΓΟΝ – Ενημέρωση για αλλαγή συνδέσμων στο Webex

        Προς: schoolsb-v@thess.sch.gr

Κοινοποίηση: didevplir@sch.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από αναβάθμιση της υπηρεσίας «Τηλεδιάσκεψη WebEx για Εκπαιδευτικούς», έχουν τροποποιηθεί όλοι οι σύνδεσμοι των ηλεκτρονικών τάξεων των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα webex.sch.gr, να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς στο ΠΣΔ και να παραλάβουν τους νέους συνδέσμους τους ώστε στη συνέχεια να τους κοινοποιήσουν στους μαθητές τους. Οι παλιοί σύνδεσμοι είναι πλέον εκτός λειτουργίας και δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή μαθήματος.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων (Γυμνάσια-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς.

Γεωργιάδης Γιώργος – ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

—– Τέλος προωθημένου μηνύματος —–