ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για τους μαθητές της  Β’, Γ’ και Δ΄ Τάξης του Εργαστηριακού Κέντρου Σταυρούπολης.

Παρακαλούνται οι μαθητές να  συμπληρώστε τη φόρμα  εγγραφής και πατήστε υποβολή.

Eπισημαίνεται ότι το email δεν είναι υποχρεωτικό να ανήκει στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο email έχετε).

Το email θα χρειαστεί αποκλειστικά για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε όποια μαθήματα είναι δυνατόν  να πραγματοποιηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ : η συμπλήρωση της φόρμα εγγραφής  δεν σημαίνει ότι γίνεται αυτόματα η εγγραφή σας μαθήματα.

Για την εγγραφή σας μαθήματα θα  πρέπει να δημιουργήσετε εγγραφή μέσα από το περιβάλλον που αντιστοιχεί σε κάθε μάθημα.(Δέστε κατάσταση μαθημάτων Ασύγχρονης παρακάτω)

(Επιλέξτε πλατφόρμα στην οποία φιλοξενείται το μάθημα)

Πλατφόρμα τεχνολογίας openeclass
(Παρόμοια με ΠΣΔ)
Πλατφόρμα τεχνολογίας Moodle
(Παρόμοια με ΚΣΕ)

Στο παρακάτω αρχείο είναι η κατάσταση μαθημάτων ανά πλατφορμα ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία είναι σε λειτουργία.