ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για τους μαθητές της  Β’, Γ’  Τάξης του Εργαστηριακού Κέντρου Σταυρούπολης.

Η εγγραφή σας στις τάξεις της ασύγχρονης γίνεται μέσα από την πλατφόρμα ακολουθώντας τον σύνδεσμο  Εγγραφή Εκπαιδευόμενου

 – Στη κατηγορία διαλέγετε τον τομέα ή την ειδικότητα που έχετε.

– Στο ΕΠΑΛ διαλέγετε το ΕΠΑΛ στο οποίο ανήκετε.

Eπισημαίνεται ότι το email δεν είναι υποχρεωτικό να ανήκει στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο email έχετε).

Το email θα χρειαστεί αποκλειστικά για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε όποια μαθήματα είναι δυνατόν  να πραγματοποιηθούν.