Συνεδρίαση Ε.Κ. Σταυρούπολης 30-06-2020 “Λήξη διδακτικού έτους 2019-2020”

αναρτήθηκε σε: Ανακοινώσεις, Ενημέρωση | 0

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί

 του Ε.Κ. Σταυρούπολης  να προσέλθουν σε τακτική συνεδρίαση,

την Τρίτη 30-06-2020 και ώρα 18:15,

στη Βιβλιοθήκη του συγκροτήματος, με θέμα:

«Λήξη διδακτικού έτους 2019-2020»

Ο Διευθυντής του Ε.Κ.

  Αστέριος Σαμαράς

Η παρουσία είναι υποχρεωτική για τους ΔΕ01, ΤΕ01, Υπεύθυνους Εργαστηρίων-Τομέα.