Συνεργαζόμενα Σχολεία

To E.K. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ συνεργάζεται και εκπαιδεύει εργαστηριακά τους μαθητές των παρακάτω σχολείων