Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας & Ευεξίας
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού
Γεωπονίας,Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή

08:15 – 13:55

Τομείς – Ειδικότητες

Πληροφορικής

 • «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»
 • «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ»

Μηχανολογίας

 • «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»
 • «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού»
 • «Τεχνικός Οχημάτων»

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

 • «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών»
 • «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 • «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»

Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • «Γραφικών Τεχνών»
 

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή

08:15 – 13:55

Τομείς – Ειδικότητες

Διοίκησης και Οικονομίας

 • «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»
 • «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Υγείας – Πρόνοιας & Ευεξίας

 • «Βοηθός Νοσηλευτή»
 • «Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων»
 • «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»
 • «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»
 • «Αισθητικής Τέχνης»
 • «Κομμωτικής Τέχνης»

Γεωπονίας,Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 • «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»
 • «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου»
 

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή

17:30 – 22:00

Τομείς – Ειδικότητες

Πληροφορικής

 • «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Μηχανολογίας

 • «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»
 • «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού»

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

 • «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών»
 • «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 • «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»

Διοίκησης και Οικονομίας

 • «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»
 • «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»
 • «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού»

Υγείας – Πρόνοιας & Ευεξίας

 • «Βοηθός Νοσηλευτή»
 • «Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων»
 • «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»
 • «Αισθητικής Τέχνης»
 

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή

14:15 – 19:45

Τομείς – Ειδικότητες

Πληροφορικής

 • «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διοίκησης και Οικονομίας

 • «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

 • «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»

Υγείας – Πρόνοιας & Ευεξίας

 • «Βοηθός Νοσηλευτή»
 • «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»